Artık Kadınlar İstediği Zaman Gebe Kalabilecek

Google ve Facebook gibi üst düzey teknoloji şirketleri çalışanlarına rahat çalışma ortamı, limitsiz tatil, beş yıldızlı otel kalitesinde yemek, işyerinde masaj ve uyku dahil istirahat ortamı gibi yeni Y kuşağına cazip gelebilecek pekçok imkanı sunmaktadırlar. Yakın zamanda bunlara kariyer peşinde koşarken, ilerleyen yaşlarda gebe kalma imkanı da veren “yumurta dondurma” yı da ilave ettiler.

Bilindiği gibi kadınlar belli sayıda yumurta ile doğarlar ve her ay 400 cıvarında yumurta olgunlaşma aşamasına girer, ancak sadece bir tanesi olgunlaşır, diğerleri kaybolur. Bu ergenlik yaşından başlar ve yumurtaların bütünü ile bittiği 45-55 yaşlarında kadınlar menopoz denilen adet görememe durumuna girerler. Asıl olan burada yumurtaların bitmesi ve üreme kapasitesinin sona ermesidir. Ancak bundan çok önce 37-38 yaşlarından sonra kadınların genel olarak üreme kapasiteleri çok azalır. Günümüzde kadın ömrünün uzaması, çalışma hayatında giderek artan yeri eski yıllara göre geç denebilecek yaşlar olan 38-40 yaşlarında anne olmak isteyen önemli bir kitlenin oluşmasına neden olmuştur. Bu ihtiyacı gören pekçok firma yetenekli genç kadınları şirketlerine cezbedebilmek için bu tür imkanlar sunacaklardır. Öte yandan bu imkanların genişletilmesi ile iş ve kariyerin, ailenin önüne geçmesine yol açacağı eleştirileri de yapılmaktadır.

Türkiye’de 2014 Eylül ayında resmi gazetede çıkan son çıkan yönetmelik birkaç sınırlama ile de olsa yumurta dondurmaya izin vermektedir. Ancak burada bu imkan ilerleyen yıllarda herkese doğurganlık imkanı vermekten ziyade, erken yumurtalık rezervinin kaybedildiği durumlar için planlanmış gibi durmaktadır. Henüz isteyenin yumurtalarının dondurulduğu ve ilerleyen yıllarda kullanılabileceği serbestlik ortamı mevcut değildir. Yönetmelik aşağıdaki durumlar için yumurta dondurmaya izin vermektedir:

  • a. Kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurtalık hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde,
  • b. Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde,
  • c. Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda

Görüldüğü gibi bu koşullar sağlıklı bireylerin ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olmalarını sağlamaktan çok uzaktır. Üstelik bu izin özel koşullar hariç 5 yıl ile sınırlandırıldığı için bu amaca hizmet edemeyecektir. En sağlıklı yumurtaların dondurulması için kadınların 32 yaşından önce bu işlemi yaptırmaları gerekecektir. Bu da onlara 37-38 yaşından sonra gebelik şansı tanımamaktadır. Ancak gene de ilerleyen yıllarda bu koşullarda olumlu yönde değişiklik olma ihtimali de yok değildir.