Embriyo Dondurulması

Transfer için gerekli olan sayıdan daha fazla ve iyi kalitede embriyo elde edilmesi durumunda bu embriyolar dondurularak saklanabilir. Dondurma-çözme işlemi sırasında bazı embriyolar yaşamlarını sürdüremez. Bu yöntemle gebelik oranı nerede ise taze embriyo transferi oranına yaklaşmıştır.

Embriyo dondurma işlemi, tüpbebek merkezlerinde yaklaşık 20 yıldır uygulanmakta olup başarısı kanıtlanmış bir yöntemdir. Bu işlem merkezimizde de başarı ile uygulanmaktadır. Özellikle yumurta sayısı fazla olan olgularda elde edilen embriyoların uygun sayıdaki kısmının dondurularak saklanması, gebelik elde edilememesi durumunda hastayı dondurma işleminin yapıldığı aşamaya kadar uygulanan tüm işlemlerin yükünden kurtardığı gibi eğer gebelik elde edilmişse ikinci bir çocuk istemi için yine kolaylıkla uygulanılabilirliği açısından son derece faydalıdır.

Embriyo dondurma işlemi, embriyo gelişiminin her aşamasında uygulanabilir. Döllenmenin görüldüğü ilk gün olan embriyolarda ve şekilsel farklılaşmanın gerçekleştiği ve artık embriyoya blastokist adını verdiğimiz 5. gün embriyolarında uygulanması teknik olarak daha iyi sonuçlar vermektedir.

Embriyo dondurma tekniği ile ilgili olarak kısaca bilgi vermek gerekirse, embriyolar gelişimsel aşamalarına uygun olarak özel olarak hazırlanmış donmaya karşı koruyucu solüsyonlar ile muamele edilir ve bilgisayar kontrollü özel bir cihaz içerisinde sıcaklık ortalama -80°C’ye kadar düşürülerek dondurulmaktadır. Embriyolar -196°C lik bir iç ortamı olan tanklarda size özel olarak ayrılmış ve etiketlendirilmiş bölmelerde saklanmaktadır. Bu sıcaklıkta hiçbir biyolojik aktivite meydana gelemeyeceğinden embriyoların canlılığı yok olmadan hasta çözülmelerini istediği zamana kadar saklanabilmektedir. Ancak embriyo dondurma işlemi sırasında oluşabilen travma sonucu dondurulan embriyoların yaklaşık %20 sinde çözülme sonrası canlılık kaybı görülebilmektedir. Canlılığı devam eden embriyoların her birinin implantasyon (embriyonun rahim duvarına tutunması) oranı, taze transfer edilen embriyolara göre üçte bir azalmaktadır. Ancak bu kesin bir yargı değildir. İlerleyen teknolojik gelişmeler embriyoların dondurma işleminden etkilenmesini oldukça aza indirmektedir.

Dondurularak saklanan embriyoların çiftin karar verdiği sürece saklanmasında teknik olarak bir sakınca yoktur. Her ne kadar uygun saklama süresinin 3-5 yıl olduğu teknik olarak belirtilse de daha uzun süre saklanmış olan embriyoların transfer sonrası rapor edilen gebelikler bu embriyoların güvenli bir şekilde saklandığında uzun süreler dayanabildiğinin bir göstergesidir. Ancak çiftlerin her yıl saklama sözleşmesini yenilediği bu sistemde, embriyoların saklama sürecinin devam etmesi, çözülerek transfer edilmesi, çözülerek imha edilmesi ya da çözülerek tıbbi bir araştırma için kullanılması yönünde karar verilebilir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ÜYTE merkezlerine ait yönetmelikte embriyo saklama süresi 5 yıl olarak uzatılmıştır.

Dondurma kayıtları diğer bütün tıbbi işlemlerin prosedürlerinde olduğu gibi sıkı bir güvenlik ile kliniğimizde muhafaza edilmektedir. Kayıtlar bilgisayar ortamında sadece şifre ile yetkili kişiler tarafından ulaşılabilen dosyalarda tutulmaktadır. Bu dosyaların her gün 5 ayrı kayıt ortamına yedeklemesi otomatik olarak yapılmakta, bu kayıtların iki adeti ise yangın ve bilgisayarların çalınma tehlikesine karşı klinik dışında tutulmaktadır.