İleri yaşta baba olmak emniyetli mi?

Ya erkeğin ileri yaşta baba olmasının bir sakıncası var mıdır? Sonuçta sperm içindeki mitokondrialar önemsiz miktardadır, yumurtanın mitokondria sayısı ile kıyaslanınca, embryo için önemsizdir. Ancak yapılan epidemiyolojik çalışmalar göstermiştir ki, ileri yaş babaların çocuklarında bir dizi anomali daha sık gözlenmektedir.

Bir kere eşlerin yaşları açısından kontrol sağlandığı durumda bile <25 yaş erkekler ile >35 yaş erkekler fertilite olarak kıyaslandıklarında bir çalışma 6-12 ay süresinde eşlerinin gebelik oranlarının gençler lehine anlamlı farklı olduğunu bulmuştur.

Yaş ile erkekde bazı hormonal değişiklikler olmaktadır. Bunların sperm oluşumu ve kalitesi üzerine ve fertilite üzerine etkileri olabilir. Testosteron seviyelerinde ve seks hormon bağlayan protein düzeyinde düşüş gözlenmektedir.

Donor sperm ile yapılan aşılama veya tüp bebek denemeleri, sperm veren kişinin yaşı arttıkça daha az başarılı olmaktadır. Yaş arttıkça meni hacmi, sperm hareketlilik oranı ve hatta morfolojisi (normal şekilli sperm oranı) daha kötü olmaktadır. Yani bir erkek menopozundan bahsetmek mümkün(mü)dür.

İleri yaş erkeklerin çocuklarında şizofreni, otizm gibi psiko-norolojik hastalıklar daha sık gözükmektedir. Öte yandan aşağıdaki tabloda görülebileceği gibi pekçok kromozom ve gen hastalığı da daha sıklıkla görülmektedir. Aşağıdaki tablo 20-29 yaşlarında eşleri olan erkeklerin çocuklarındaki risk artışını göstermektedir. (Tablo Fertil Steril Mayıs-2015 sayısından değiştirilerek alınmıştır)

Hastalık

Baba Yaşı

Relative risk

Toplumsal Risk

Bu grup için risk

Achondroplasia

>50

7.8

1/15,000

1/1,923

Apert sendromu

>50

9.5

1/50,000

1/5,263

Pfeiffer sendromu

>50

6

1/100,000

1/16,666

Crouzon sendromu

>50

8

1/50,000

1/6,250

Neurofibromatosis

>50

3.7

1/3,000–1/4,000

1/810–1/1,080

Retinoblastoma

>45

3

1/15,000–1/20,000

1/5,000–1/6,667

Down sendromu

40–44

1.37

1/1,200Link>

1/876Link

Klinefelter sendromu

>50

1.6

1/500 men

1/312 men

Sara (Epilepsi)

40–45

1.3

1/100

1/77

Meme Kanseri

>40

1.6

1/8.5

1/5.3

Çocukluk Kan Kanseri (Lösemi)

>40

1.14

1/25,000

1/21,930

Çocukluk Beyin Tümörleri

>40

1.69

1/36,000

1/21,302