PGT (PGD) Yöntemi

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı

PGT Yöntemi, Türkiye’de Preimplantasyon genetik tanı ya da implantasyon önecesi genetik tanı olarak bilinir (Preimplantation Genetic Diagnosis – PGD).

Embryo henüz anneye transfer edilmeden bazı genetik testler yapılabilir. Şu andaki teknoloji ile genetik test yapılabilmesi için hücrenin DNA’sına ihtiyaç vardır ve canlı hücre ile bu işlem yapılamaz. Embryo blastomer adını verdiğimiz hücrelere bölünür. Döllendikten 3 gün sonra yaklaşık 8 blastomer oluşmuştur. Bu hücrelerin her biri tam bir insan oluşturabilecek yapıya sahiptir. Deneysel olarak 8 hücrenin her biri ayrı bir kişiye transfer edilse ve gebelik oluşsa tıpkı tek yumurta ikizlerinde olduğu gibi genetik özellikleri aynı olan 8 kişi oluşabilir. Bu özellikten faydalanarak blastomerlerin bir veya iki tanesi hücre dışına alınır ve test için kullanılır. Bu işleme embriyo biyopsisi denir. Blastomer dışında erken safhada bazen yumurtanın değerlendirilmesi amaçlı polar body denilen hücreler veya daha geç dönemde embryodan alınan pek çok hücre de (Blastokist biyopsisi) kullanılabilir. Alınan hücreler FISH veya PCR yöntemleri ile incelenir.