Tüp Bebekte dondurma işlemi

Yumurta Dondurulması

Hastadan alınan olgun veya immatür yumurtalar dondurularak saklanabilir. Bu yöntemle gebelik elde edilmesi ne yazık ki çok başarılı değildir. Ancak son zamanlarda vitrifikasyon denilen yöntemle başarılı sonuçlar rapor edilmektedir. Özellikle kanser tedavisi görecek, ancak tedaviden önce yumurtlama uyarılması için yeterli zamanı olan hastalarda veya henüz partnerini bulmamış, anne olma yaşını ertelemek isteyen kadınlarda uygulanabilir.